Pogosta vprašanja

Kako pogosto potekajo srečanja?

Psihoterapija: Terapije običajno potekajo ob rednih tedenskih terminih. Rednost in predvidljivost terapevtskih srečanj so pomemben dejavnik za uspešno terapijo. Opravičljivi razlogi, da na terapijo ne pridete so samo bolezen ali druge nepredvidljive okoliščine. V kolikor na uro terapije ne pridete se šteje, da je bila terapija realizirana.

Coaching: Coachingi so ciljno usmerjeni procesi, pri čemer vi sami določate, kako hitro želite cilje oziroma spremembe doseči. V kolikor si želite cilje doseči v kratkem času, svetujemo srečanja enkrat tedensko oziroma vsaj dvakrat mesečno. Sicer pa določimo pogostost coachingov po dogovoru, tako kot vam ustreza.

 

Kako poteka prvo srečanje?

Prvo srečanje je namenjeno temu, da se med sabo spoznamo, da predstavite namene, težave, ki bi jih radi premagali, da vam predstavimo kako poteka terapija / coaching in da se lahko v miru odločite ali se boste odločili za obiskovanje srečanj.

 

Razlika med svetovanjem, coachingom in psihoterapijo?

O svetovanju govorimo takrat, kadar svetovalec svetuje kaj bi po njegovem strokovnem mnenju bilo potrebno storiti v vašem primeru. Potreba po svetovanju se lahko pojavi ob težavah v medosebnih odnosih, mobingu, menjavi delovnega mesta …). Glavni cilj svetovanja je, da dobite strokovne napotke in navodila za obvladovanje situacije. Svetovalni proces traje 10 – 12 srečanj.

Coaching je kratkoročnejše delo na sebi s poudarkom na prilagajanju obstoječih strategij, zato da dosežete želen cilj v prihodnosti. Najkrajši coaching traje 3-5 srečanj.

Psihoterapija je proces, ki podpira globlje spremembe v človekovi notranjosti. Celi duševne rane, ki onemogočajo, da v sedanjosti živimo mirno in v skladu s seboj.

Za razliko od coachinga se psihoterapija usmerja v korekcijo izkušenj, odločitev, prepričanj, vedenj, načina čustvovanja takrat ko so nastala – v preteklosti. S tem zagotovimo trajne spremembe, ki temeljito vplivajo na klientovo življenje v sedanjosti.

Coaching pa se usmerja v doseganje ciljev v prihodnosti, kjer se oblikuje nove strategije, ki bodo pripeljale do želenega cilja. V procesu coachinga se v preteklost ne usmerjamo, razen v redkih primerih, ko je za dosego cilja to potrebno.

 

Uvodna srečanja

Pri psihoterapiji je prvih pet srečanj uvodnih in so namenjena temu, da definiramo problem, cilje in možne poti delovanja. Obenem lahko skupaj preverimo kvaliteto našega sodelovanja.  Za uspešen psihoterapevtski proces je namreč pomembno medsebojno ujemanje in z vaše strani občutek, da ste varni in razumljeni.

 

Pogostost srečanj in trajanje

Terapevtski proces vključuje redno srečevanje (najpogosteje enkrat tedensko), za katerega se skupaj dogovorimo. Lahko vključuje samo nekaj srečanj (t.i. kratkotrajna oz. fokalna terapija), pogosto pa proces traja več mesecev ali let. O zaključku se dogovarjamo skupaj, potem ko preverjamo dosežene cilje.

Coaching srečanja potekajo tako pogosto, kot sami določite.

 

Etični kodeks

Vsi pogovori so strogo zaupni, tako v času trajanja kot po prenehanju obravnave. Moje delo poteka v skladu z Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

 

Trajanje enega srečanja in cena:

Svetovanje (50 minut): 60 eur.

 

Coaching (50 minut): 60 eur.

Coaching (90 minut): 90 eur.

 

Psihoterapija (50 minut): 50 eur.

Psihoterapija (90 minut): 90 eur.

Kontakt:

Snežana Kragelj

Psihoterapija in svetovanje

Snežana Kragelj s.p.
Trubarjeva 47
1000 Ljubljana

snezana.kragelj@gmail.com
041 360 069