Kontakt

Coachinge in terapije vodim na naslovu:

Snežana Kragelj s.p.
Trubarjeva 47
Ljubljana

Kontakt na:
snezana.kragelj@gmail.com
041 360 069

Kontakt:

Snežana Kragelj

Psihoterapija in svetovanje

Snežana Kragelj s.p.
Trubarjeva 47
1000 Ljubljana

snezana.kragelj@gmail.com
041 360 069